PRIVACY, COPYRIGHTS & DISCLAIMER

admin

Privacy Effenaar

In deze verklaring leggen we uit in hoeverre we gegevens van bezoekers en kaartkopers verzamelen, gebruiken en beschermen. Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op via info@effenaar.nl. We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.
Ons doel is een toegankelijke website, die in de behoeften van onze bezoekers voorziet. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Wij gebruiken jouw gegevens ook niet zonder jouw instemming om je iets toe te sturen. We volgen daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgevingen.

De Effenaar kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

  • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten, clubnachten en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals festivals) in de meest ruime zin
  • voor het beheer van haar klantenadministratie
  • om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van de Effenaar worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon via social media of per gewone post
  • wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook en Twitter, onze app download of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms
  • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes)
  • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s)
  • ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse
  • ter verbetering en beveiliging van haar websites


Deze privacy statement heeft zowel betrekking op bewust als onbewust verstrekte persoonsgegevens.

Bewust verstrekte persoonsgegevens
De Effenaar verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, onze reclamefolder en/of het verstrekken van belangrijke informatie omtrent een evenement (bijv. wanneer een concert verplaatst of afgelast wordt). Ook kunnen wij je benaderen met op maat gemaakte marketingacties of ter verbetering van onze diensten (door middel van enquêtes). De Effenaar verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, het adres (NAW-gegevens), het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht, (profiel) foto’s, bankgegevens, IP-adres en muzieksmaak naar genre. Deze gegevens verkrijgen en verwerken wij alleen wanneer je hiermee akkoord bent gegaan. De Effenaar werkt voor zijn kaartverkoop samen met Ticketmaster. Ook Ticketmaster volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Effenaar respecteert de privacy van zijn bezoeker. Mocht je zonder opgaaf van persoonlijke gegevens tickets willen aanschaffen, kun je deze aan onze balie verkrijgen.

Onbewust verstrekte persoonsgegevens
De Effenaar maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw apparatuur zoals je computer, tablet, mobiele telefoon of andere randapparatuur wordt opgeslagen of uitgelezen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Hierdoor kunnen wij onze website optimaliseren en eventuele voorkeursinstellingen onthouden. Je kunt de instellingen van jouw browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. De Effenaar maakt tevens gebruik van pixels van Google Tag Manager, Google Analytics, Google AdWords en Facebook. Deze pixels communiceren met cookies en zorgen dat je op social media kanalen zoals Facebook en Instagram (af en toe) relevante informatie over de Effenaar te zien krijgt. Daarbij kan het ook zijn dat je soms op andere websites informatie van de Effenaar te zien krijgt in de vorm van bijvoorbeeld een banner of een video. We zullen hier altijd spaarzaam mee omgaan; onze insteek is om jou en andere bezoekers van relevante informatie m.b.t. shows te voorzien, niet om je tot last te zijn of vol te spammen. We horen het graag indien je dit wel zo ervaart; dan kunnen wij er naar kijken en wellicht onze communicatie hier op aanpassen zodat dit bij jou en bij anderen niet meer voorkomt. Ook maakt Effenaar gebruik van Google Analytics: dit is een tool waarmee we inzicht krijgen in het functioneren van de website. We krijgen hierdoor inzicht hoe mensen zich op de website gedragen; dit is echter geanonimiseerde data die niet tot op de persoon te herleiden is. Aan de hand van deze geanonimiseerde data kunnen we de website en onze communicatie verbeteren.

Beveiliging van gegevens
De Effenaar doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.effenaar.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Het delen van gegevens aan derden
De Effenaar verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Effenaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden waarmee Effenaar samenwerkt en sites waarnaar de Effenaar-website linkt.

Copyright

All images and sounds found on this web site are the explicit property of the artists and or Stichting De Effenaar. Any duplication, reproduction, or use without the express consent of any of the said above parties is prohibited. Any unauthorized use of the images on this web site is in direct violation of the laws of copyright and can be prosecuted. This even includes the use of small portions of any of these images which are discernable as the artist’s work.

Please remember to obey the rules of copyright of which there is a wealth of information available on the web.